Medlem

Medlemskontingent i 2021

0 – 19 år kr 100 ,-

over 20 år kr 150 ,-

Medlemskontingent i 2022

0 – 19 år kr 100 ,-

over 20 år kr 250 ,-

Kontingenten betales inn på kontnr. 4776.18.47887

Alle medlemer må registreres elektronisk. Vi ønsker derfor kontaktinformasjon til alle som melder seg inn eller viderefører medlemskapet sitt.

Vi trenger fult navn på alle medlemer, samt info om fødselsdato, adresse, e-post og tlf.

Send til malangseidetbygdelag@gmail.com .