Styret innkaller til årsmøte i Malangseidet bygde- og idrettslag fredag 24. februar kl. 19:00 på Malangseidet bygdehus.

Saker som skal behandles på årsmøte sendes styret innen 10. februar. Fullstendig saksliste og saksdokumenter sendes ut en uke før årsmøte.