Kontakter /styret

Styret i Malangseidet Bygde- og Idrettslag 2016:

Leder: Lill Jorun Larsen – 90875175

Nestleder: Atle Joakimsen – 90055519

Kasserer: Indianne Fjellås – 47719929

Styremedlem: Marianne Jørgensen – 90932364

Styremedlem: Mona Fjeld – 90891765

Epost: malangseidetbygdelag@gmail.com